Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium

Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium finns på Nya Varvet i Göteborg. Labbet ligger precis där hamnen mynnar ut i Västerhavet. Från Klippan, Kungsten och Nya Varvsallén är det bara ca 15-20 minuters promenad och det går snabbt att cykla hit från centrala Göteborg. Hos oss kan du hyra bänkplats i labbet för att utföra din egen forskning.
Vi erbjuder sportdykarutbildning inom PADI-systemet från grundkurs till Divemaster.

[Gothenburg Marine Biological Laboratory]

[Gothenburg Marine Biological Laboratory is situated at Nya Varvet in Gothenburg where the river meets the sea. From the tram stations Klippan, Kungsten and Nya Varvallen it takes about 15 minutes walk to the lab. You can quickly get her by bike from central Gothenburg. The lab offers bench fees for doing your own research. We offer PADI diving courses from Open Water Diver to Divemaster.]GMBL driver och deltar i följande forsknings, övervakningsprogram och utbildningsprojekt:

CLIMATE INVASIVES

CLIMATE INVASIVES är ett treårigt forskningsprojekt (2023-2025) som tilldelats forskningsmedel från EUs BIodiversa+ utlysning ”Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”. Projektet leds av Chalmers tekniska högskola och har deltagare från Sverige (Chalmers, SMHI och GMBL), Norge (NORCE) och Danmark (Köpenhamns Universitet och PRINS Engineering). För den svenska delen av projektet sker finansiering från FORMAS. Projektet ska studera kopplingen mellan klimatförändringar och spridningen av marina invasiva främmande arter samt utveckla skötselplaner åt myndigheter och andra avnämare för hanteringen av marina invasiva främmande arter. Läs mer på FORMAS hemsida.

ISAP, Invasive Species Action Plan.

ISAP är ett fyraårigt forskningsprojekt som finansieras av Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. ISAP består av forskare från Chalmers tekniska högskola, SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet och GMBL. Läs mer på forskningsprojektets hemsida.

Skolprojektet invasiva främmande arter i havet.

Sedan 2017 har GMBL varit med och utvecklat ett skolprojekt som syftar till att låta elever och lärare träffa aktiva marina forskare och lära sig mer om problemen med invasiva främmande arter i havet. Skolprojektet drivs tillsammans med projektet 8+fjordar och finansieras med medel från Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Läs mer på skolprojektets hemsida.

Skolprojektet VIRTUE.

Skolprojektet VIRTUE (VIRTual University Education) startades och drevs av Göteborgs universitet under åren 1997- 2021. Sedan hösten 2021 har GMBL tagit över ansvaret för VIRTUE. Läs mer på VIRTUEs hemsida.

Västerhavsveckans havsverkstad.

Västerhavsveckan är en årlig temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. 2022 genomförs Västerhavsveckan mellan 6 – 14 augusti. GMBL har uppdraget att arrangera två mobila havsverkstäder som besöker total 18 olika platser under Västerhavsveckan 2022. Lär mer om Västerhavsveckan här och hitta alla platserna för havsverkstäderna 2022 här.

Rulla till toppen