Se upp för brännande maneter!

På insidan av Tjörn på västkusten har en för svenska vatten ovanlig art observerats den senaste tiden. Det vetenskapliga namnet är Gonionemus vertens och på svenska har den börjat kalls för klängmanet. Den tillhör nässeldjuren och gruppen hydrozoer. Arten har hittats tidigare i Sverige, redan så tidigt som 1930. Den har alltså funnits här tidigare men den onormalt höga vattentemperaturen har förmodligen gett den möjlighet att föröka sig i större mängd. Precis som andra nässeldjur, som t.ex. maneterna, har den specialiserade nässelceller som gör att den bränns ganska kraftigt. Om man ser den ska man undvika att komma i kontakt med den.

Läs om vad du kan göra om du har bränt dig på t.ex.maneter och andra havslevande djur på Internetmedicin.

Har du observerat Gonionemus vertens tidigare i Sverige?
Vi vill ha in rapporter från dykare och andra som har sett arten. Beskriv var du såg maneten (koordinater eller beskriv i ord), datum (eller år), miljö (t.ex. ålgräsäng), djup och uppskattat antal. Om du har bild får du gärna skicka med den.
Skicka uppgifterna till info@gmbl,se

Rapportera in observationer av invasiva arter till Havs och Vattenmyndigheten i RAPPEN
Rapportera in observation av alla arter du hittar till ARTPORTALEN

Här är en kort film om arten:

Läs mer om Gonionemus vertens här:

Faktablad på från WHOI: https://greatpondfoundation.org/wp-content/uploads/ClingingJellyFAQsheetMasterFile-June2017.pdf

Faktablad från Havs och Vattenmyndigheten: https://www.havochvatten.se/download/18.21aefcd7150f8b6c38fc9447/1448921271247/faktablad-gonionemus-vertens-hydrozoer.pdf

Rulla till toppen