Kinesiska sötvattensmaneter i Vällsjön, Mölndal sommaren 2021. [Freswater jellyfish in Lake Vällsjön 2021]

För andra året i rad har Kinesiska Sötvattensmaneter dykt upp Vällsjön i Mölndal utanför Göteborg. I slutet av sommaren 2020 rapporterade badande i sjön att de hade sett små maneter vilket väckte viss uppståndelse. Det visade sig vara maneter av arten Kinesisk sötvattensmanet (vetenskapligt namn: Craspedacusta sowerbii).


Vällsjön i Mölndal (Foto: GMBL)

Forskarna Björn Källström från Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium och Thomas Dahlgren från Göteborgs universitet samlade in prover av maneterna hösten 2020 för genetiska analyser. Under våren och sommaren 2021 har Doris Björling, som gör sitt mastersarbete på Göteborgs universitet, utvecklat DNA-markörer för att kunna upptäcka förekomsten av den Kinesiska sötvattensmaneten bara genom att ett vattenprov tas som filtreras, s.k. eDNA (för environmental-DNA, dvs ”miljö-DNA”).

Vid ett besök till Vällsjön igår, den 20 juli (2021), samlade Doris in ca 70 s.k. ”medusor” av sötvattensmaneten och tog med dem till Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium på Nya Varvet i Göteborg.  De förvaras nu i akvarier och under de närmaste dagarna ska experiment göras för att testa den utvecklade eDNA-markören med levande maneter.

eDNA-markörer är ett viktigt redskap i arbetet med att upptäcka och övervaka invasiva främmande arter. Även om de kinesiska sötvattensmaneterna kanske inte har någon större negativ inverkan på ekosystemen i de sjöar där de hittills har dykt upp så kan de utgöra en värdefull modellorganism för att prova ut eDNA-markörer som övervakningsmetod. Det är också en märklig upplevelse att se maneter i en insjö, i Sverige är vi ju bara vana att träffa på dem i havet.” säger Björn Källström.

Den kinesiska sötvattensmaneten finns med i det inrapporteringssystem ”Rappen” (www.rappen.nu) för invasiva främmande arter som har utvecklats av Havs och Vattenmyndigheten, HaV, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Forskare och myndigheter behöver allmänhetens hjälp med att rapportera in förekomster av s.k. invasiva främmande arter bl.a. via Rappen.

Sötvattensmaneterna tillhör gruppen hydrozoer och ingår tillsammans med t.ex. de ”vanliga” maneterna och koralldjuren i gruppen nässeldjur. På sommar och höst uppträder de som s.k hydromedusor i sjöar i Sverige och i många andra länder, men de kommer ursprungligen från Kina. Medusorna blir endast ca 20-25 mm stora. Även om vi oftast endast ser de frisimmande medusorna så har de även ett fastsittande s.k. polypstadium från vilket nya medusor knoppas av under sommaren. Läs mer om de kinesiska sötvattensmaneterna t.ex. här (tre länkar):

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/craspedacusta-sowerbii-6004610 https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/sotvattensmaneter.1258.html https://www.nrm.se/download/18.382ec743113b0c5a2a180007352/1367704985085/C_sowerbyi.pdf

VID FRÅGOR, KONTAKTA:

Doris Björling, Mastersstudent på Göteborgs universitet:
Epost: gusbjoemj@student.gu.se

Telefon: 0738-112822

Björn Källström, forskare, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium:

Epost: bjorn.kallstrom@gmbl.se

Telefon: 0709-479842

Rulla till toppen